OVER VAN 8 NAAR 1

Passend naar de brugklas

De werkgroep BOVO (basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van alle PO en VO besturen in Bergen op Zoom en omstreken. Het doel is om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit wordt gedaan door:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van de jaaragenda met daarin de te nemen besluiten (kaders) door de gezamenlijke besturen;
  • Regie hebben op en afstemmen van de activiteiten in de ontmoeting tussen PO en VO;
  • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven die een relatie hebben met de overgang van 8 naar 1;
  • Zorgdragen voor een goede overdracht PO / VO.